မိတ်ဆက်

Chemistry of the Cycle ဝက်ဆိုက်သည် အသုံးချဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများကို မျှဝေရာ နေရာတခုဖြစ်သည်။ ဤဝက်ဆိုက်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ နှင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှတ်စုများကို အခမဲ့လေ့လာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ဓာတုဗေဒပညာရပ်များကို အလွယ်တကူ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

‌ေ