မိတ်ဆက်

Chemistry of the Cycle ဝက်ဆိုက်သည် အသုံးချဓာတုဗေဒ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများကို မျှဝေရာ နေရာတခုဖြစ်သည်။ ဤဝက်ဆိုက်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများနှင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှတ်စုများကို အခမဲ့လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ဓာတုဗေဒပညာရပ်များကို အလွယ်တကူဆက်လက်လေ့လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

မာတိကာ

ဆောင်းပါးများ ..................................... ၁

Chromatography ................................... ၅၀

Spectroscopy ................................. ၁၀၀

Organic Chemistry ..................................၁၅၀

စာရေးသူအမှာစာ

Chemistry of the Cycle ဝက်ဆိုက်သည် တည်ဆောက်ဆဲဝက်ဆိုက်တခုဖြစ်ပြီး နောင်တွင် အသုံးချဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများနှင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှတ်စုများ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှတ်စုများကဏ္ဍအတွက်မူ Spectroscopy ခေါင်းစဉ်မှစ၍ Organic Chemistry နှင့် Chromatography အစရှိသည်တို့ကိုပြုစုရေးသားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးကဏ္ဍတွင်လည်း အခြားဗဟုသုတရဖွယ်များကို တင်ဆက်ရေးသားသွားမည်ဖြစ်သည်။

စာရေးသူသည် Mae Fah Luang University, Thailand မှ B.Sc. Applied Chemistry ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး Natural Product Chemistry နှင့် Agricultural Chemistry နယ်ပယ်များကို စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်သည်။

ဝက်ဆိုက် (သို့) ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်သောအကြံပြုချက်များ၊ ရေးသားစေလိုသော ခေါင်းစဉ်အကြံပြုချက်များကို စာရေးသူထံသို့ အောက်ပါ Form မှတဆင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

စာရေးသူထံသို့